АКТО Разкажи ми “Диалог през сърцето”

АКТО Разкажи ми

АКТО „Разкажи ми“ бе създадена през пролетта на 2022 г., за да разработи нова платформа за творчески инициативи. Тя обхваща сферата на театъра, музиката, литературата и изкуството като цяло. Целта на АКТО „Разкажи ми“ е през творението да способства за изграждане, подкрепа и развитие на едно по-хармонично общество в България и света.

Диалог през сърцето

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на НФ „Култура“ и включва сътрудничество с училища и образователни институции, както и с организации, полагащи грижи за уязвими групи. Наши партньори са читалища, галерии, арт пространства, културни институти, куратори, общини и т.н. в столицата и извън нея.

Вижте повече на: tellme.bg/