Жената е рибя кост

Театрален спектакъл по разказите “Албена”, “Божура” и “Индже” на Йордан Йовков. Спектакълът “Жената е рибя кост” събужда клетъчната памет на водата от бликналия чист извор на Йовковото слово и го оживява в плът и кръв. Облича го в движения, целунати от светлината на чувствата, и ни оставя бездиханни от самото начало. Завладени от магията на интимните изповеди на Албена, Божура и Пауна, ние преоткриваме Жената в Йовковите разкази като начало и край, като награда и болка, като устрем и обреченост, като цяр и рибя кост…И така, неусетно, се потапяме в безвремието на мига, наречен Театър…

***

Участват: Дайяна Димитрова, Елица Йовчева, Елица Костова

Режисура: Елица Йовчева

Сценичен вариант: Мариела Костова

Сценография и костюми: Александра Йотковска

Музикална среда: Светослав Димитров

Фотография и видео: Мария Цветкова

“Жената е рибя кост” може да последвате във Facebook -> ТУК

***


ПАУНА я викаха. “И тогаз позна Индже Пауна. Много хора бяха минали под ножа му и много жени бяха изпитали променливата му страст. Не помнеше нито лицата, нито имената им. Мислел си е той, че и с мене тъй ще е, ама… Заседнах му дълбоко в душата, като рибя кост му застанах на гърлото…”
АЛБЕНА я викаха… “Трън им бях в очите зарад тая пуста хубост! Чувах ги и из село как приказват. Смяла съм се, приказвала съм… Смея се защото нямам лоша мисъл в сърцето си, а те кой знае какво си мислят.”
БОЖУРА я викаха… “Нещо трепна във водата. Наведох се да погледна и изплува пак образът ми, но до него друг. Образът на Василчо… видях очите му и разбрах, че трябва да бягам, но не можех да мръдна… “
Къде и кога се играе спектакъла -> СЪБИТИЯ